Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2014

18.08.2013 18:49

      Od 1.1.2014 vstúpi do platnosti novela Zákona o dani z príjmov. Novela zatiaľ nebola prerokovaná v Národnej rade SR. Z očakávaných zmien vyberáme:

- dodaniť neuhradené záväzky budú musieť firmy už 360 dní po splatnosti /doteraz platí časový test 3 rokov/ a to najmenej 20% menovitej hodnoty záväzku, viac ako 720 dní po splatnosti 50 % a viac ako 1080 dní po splatnosti 100% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.

- ruší sa nahlasovacia povinnosť platieb v hotovosti /bonzácky paragraf/ vzhľadom na Zákon o obmedzení platieb v hotovosti.

- zjednotí sa hranica povinnosti platenia preddavkov u právnických osôb na úroveň fyzických osôb t.j. 2500 Eur.

     Ostatné zmeny sa dozvedia naši klienti u nás.