Archív článkov

Ochrana osobných údajov

28.05.2018 08:50
Pri spracúvaní osobných údajov postupuje naša firma podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ a zákona č. 18/2018 T.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení...

Akcie pre už podnikajúce subjekty

02.12.2015 08:15
      Pre už podnikajúce subjekty, ktoré podpíšu s nami zmluvu, poskytujeme spracovanie účtovníctva a daňové poradenstvo súvisiace s ich podnikateľskou činnosťou prvý mesiac zdarma.

Akcie pre novovzniknuté podnikateľské subjekty

02.12.2015 08:12
     Pre novovzniknuté podnikateľské subjekty, ktoré podpíšu s nami zmluvu, poskytujeme spracovanie účtovníctva a daňové poradenstvo súvisiace s ich podnikateľskou činnosťou prvé dva mesiace zdarma.

Cenník

02.12.2015 08:05
      Cena za spracovanie účtovníctva je honorovaná mesačne tzv. paušálom. Cena paušálu sa odvíja od počtu účtovných položiek klienta, od počtu zamestnancov a od množstva prípravných administratívnych prác /triedenie dokladov.a pod./.      Ako bonus...
Záznamy: 1 - 4 zo 4