Kontakt

 

Szendreiová Hilda, Ing.
Rybárska 16/57
97901 Rimavská Sobota

 

Tel.: 047 5632 104

E-mail:


 

IČO: 34852000

Aktuality

Ochrana osobných údajov

28.05.2018 08:50
Pri spracúvaní osobných údajov postupuje naša firma podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ a zákona č. 18/2018 T.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení...