Akcie pre novovzniknuté podnikateľské subjekty

02.12.2015 08:12

     Pre novovzniknuté podnikateľské subjekty, ktoré podpíšu s nami zmluvu, poskytujeme spracovanie účtovníctva a daňové poradenstvo súvisiace s ich podnikateľskou činnosťou prvé dva mesiace zdarma.