Cenník

02.12.2015 08:05

      Cena za spracovanie účtovníctva je honorovaná mesačne tzv. paušálom. Cena paušálu sa odvíja od počtu účtovných položiek klienta, od počtu zamestnancov a od množstva prípravných administratívnych prác /triedenie dokladov.a pod./.

     Ako bonus posyktuje naša firma daňové poradenstvo súvisiace s podnikaním klienta a zastupovanie klienta na daňovom úrade zdama.