Naša firma pracuje v oblasti vedenia účtovníctva a daňového poradenstva už 20-ty rok.

V našom tíme pracujú výhradne ekonomicky vzdelané účtovníčky s praxou, ktoré sú pravidelne preškoľované.

Ponúkame vysokú kvalitu služieb za primerané ceny.Obidve firmy /fyzická aj právnická osoba/ majú uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z výkonu profesie.

Naša firma pracuje výhradne s licencovaným softvérom a má vypracovaný bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov.

Zabezpečujeme kompletný servis daňovo-účtovných služieb vrátane zastupovania daňových subjektov na daňovom úrade.Vzhľadom k tomu,že  konateľka spoločnosti je zapísaná v Slovenskej komore daňovývch poradcov  /č.osv.570/98/, môže zastupovať neobmedzené množstvo klientov na daňových úradoch /takúto možnosť majú okrem daňových poradcov zapísaných v SKDP už iba advokáti/. Z tohoto dôvodu vieme zabezpečiť aj elektronickú komunikáciu prostredníctvom nášho zaručeného elektronického podpisu s daňovým úradmi pre všetkých našich klientov.