Dane

Ponúkame okrem iného tieto služby:

  • spracovanie, zostavenie a podanie daňových priznaní k daní z príjmov právnických i fyzických osôb
  • vypracovanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel
  • elektronická komunikácia s daňovým úradom prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu
  • spracovanie priznaní k dani z pridanej hodnoty
  • riešenie daňových problémov vrátane vypracovania odborných stanovísk
  • zatrieďovanie majetku do odpisových skupín 
  • detailné analýzy daňových rizík
  • riešenie daňovej optimalizácie
  • …a veľa ďalšieho